Czy wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI p.z.p, jeżeli zamawiający popełnił błędy w postępowaniu poniżej progu bagatelności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu do 30.000 euro dokonano wyboru wykonawcy, podpisano umowę, a następnie zerwano umowę za porozumieniem stron (zamawiający nieumyślnie pominął ofertę jednego z zaproszonych wykonawców, który był najkorzystniejszy). Poinformował pominiętego wykonawcę, że na skutek zaistniałej sytuacji zerwał umowę z wybranym wykonawcą. Następnie zamawiający zorientował się, że w niniejszym postępowaniu podał złe wymiary i nie uwzględnił niezbędnych elementów do realizacji zadania. W związku z tym rozpisał nowe postępowanie zapraszając do złożenia oferty wybranych przez siebie wykonawców.

Czy po zerwaniu umowy zamawiający zobowiązany był do wyboru tego pominiętego wykonawcy, czy mógł nie wybrać tego pominiętego i rozpisać nowe zamówienie uwzględniając brakujące elementy w zamówieniu?

Problem jest taki, że w tym nowym postępowaniu ten pominięty nie jest już najkorzystniejszy i domaga się wyboru jego oferty z tego poprzedniego postępowania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX