Czy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z dokumentem gwarancji pełnomocnictwo dla osoby podpisującej gwarancję w imieniu... - OpenLEX

Czy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z dokumentem gwarancji pełnomocnictwo dla osoby podpisującej gwarancję w imieniu gwaranta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2019 r.

PYTANIE

Czy do skutecznego złożenia wadium konieczne jest, aby do dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej złożonej w formie elektronicznej i podpisanej podpisem elektronicznym przez pełnomocnika gwaranta, wykonawca załączył pełnomocnictwo udzielone temu pełnomocnikowi przez gwaranta?

Czy takie pełnomocnictwo wymaga dla swej ważności podpisu elektronicznego osoby udzielającej pełnomocnictwa w imieniu gwaranta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX