Czy wykonawca zagraniczny może samodzielnie obliczyć wartość robót w PLN po kursie z dnia wykonania roboty? - OpenLEX

Czy wykonawca zagraniczny może samodzielnie obliczyć wartość robót w PLN po kursie z dnia wykonania roboty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca w celu spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia wykazał roboty budowlane wykonane na rzecz zagranicznego odbiorcy. W przetłumaczonym poświadczeniu oraz w wykazie robót przedstawił wartość robót w walucie USD oraz dopisał kwotę w PLN obliczoną według kursu z dnia wykonania robót.

Według jakiego kursu powinna być obliczona wartość roboty?

Czy prawidłowe jest obliczenie wartości po kursie z dnia wykonania roboty?

W SIWZ brak odpowiednich zapisów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?