Czy wykonawca słuszni żąda od gminy powiększenia wypłaconego odszkodowania o wartość VAT? - OpenLEX

Czy wykonawca słuszni żąda od gminy powiększenia wypłaconego odszkodowania o wartość VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zawarła z wykonawcą robót budowlano-montażowych umowę na realizację zadania inwestycyjnego. W wyniku komplikacji nie przekazano mu odcinka budowy do realizacji, przez co nie może w stosownym czasie zakończyć budowy, natomiast opłaca plac budowy z własnych środków ponosząc wysokie koszty z tym związane. Gmina przedłuży termin wykonania zadania i dodatkowo wyraziła zgodę na zwrot wykonawcy kosztów utrzymania placu budowy. Wykonawca zażądał, aby Gmina powiększyła kwotę zwrotu kosztów o VAT, gdyż zdaniem wykonawcy będzie on zobowiązany do odprowadzenia VAT od otrzymanej kwoty.

Jaką czynnością w świetle przepisów o VAT będzie zwrot kosztów dla wykonawcy przez gminę?

Czy musi ona być obciążona przez wykonawcę VAT doliczonym do wartości kosztów utrzymania placu budowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?