Czy wykonawca musi złożyć oświadczenie o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej po otwarciu ofert, jeśli załączył je do oferty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r.

PYTANIE

Czy jeśli wykonawcy załączą do oferty oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, zobowiązani są również do złożenia takiego oświadczenia zgodnie z art. 24 ust. 11 p.z.p. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access