Czy wykonawca może zawrzeć umowę o pracę lub nawiązać inny stosunek prawny z pracownikiem zamawiającego na realizację zadania? - OpenLEX

Czy wykonawca może zawrzeć umowę o pracę lub nawiązać inny stosunek prawny z pracownikiem zamawiającego na realizację zadania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wykonawca może zawrzeć umowę (o pracę/dzieło/zlecenie) z pracownikiem zamawiającego na realizację zadania np. usługi sprzątania? Jeżeli realizacja zadania miałaby być realizowana poza godzinami pracy u zamawiającego, to czy wymagana jest zgoda pracodawcy na dodatkową aktywność zawodową (nie ma takiego zapisu w regulacjach wewnętrznych)? Czy istnieje zagrożenie konfliktu interesów, jeśli zakres obowiązków pracownika zatrudnionego u zamawiającego jest inny niż zakres prac wynikających z realizowanego zadania (tu: usługi sprzątania)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX