Czy wykonawca może żądać przesłania zestawienia ofert, jakie wpłynęły do zamawiającego w sytuacji, gdy zapytanie ofertowe... - OpenLEX

Czy wykonawca może żądać przesłania zestawienia ofert, jakie wpłynęły do zamawiającego w sytuacji, gdy zapytanie ofertowe organizowane jest przez podmiot prywatny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2013 r.

PYTANIE

Zamawiający, którym jest podmiot prywatny ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykonawca, który złożył ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, otrzymuje od Zamawiającego informację o rozstrzygnięciu zapytania. Zamawiający informuje, iż do realizacji przedmiotowego szkolenia wybrał firmę X i dziękuje za udział w postępowaniu. Podmiot ogłaszający zapytanie jest dysponentem środków publicznych.

Czy biorąc pod uwagę powyższe - wykonawca ma prawo żądać przesłania zestawienia ofert, jakie wpłynęły do zamawiającego wraz z kwotami zaproponowanymi za wykonanie przedmiotu zapytania i ich oceną dokonaną przez Zamawiającego?

Czy zestawienie takie jest informacją publiczną, do której wykonawcy powinni mieć dostęp?

Na jaką podstawę prawną powinien powołać się wykonawca, chcąc uzyskać taką informację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX