Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wykonawca może (powołując się na prawo dostępu do informacji publicznej) żądać od zamawiającego przesłania mu kopii wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie przez zamawiającego zapłaty na rzecz innych wykonawców tytułem ceny za zrealizowane dostawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?