Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SASIN ALEKSANDRA
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający wezwał wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza, do złożenia szeregu dokumentów, w tym m. in. kart katalogowych od oferowanych urządzeń. Oferowane urządzenia nie były wskazane w ofercie wraz z wymienieniem nazwy i modelu (zamawiający tego nie wymagał). Wykonawca po powyższym wezwaniu omyłkowo załączył niewłaściwą kartę katalogową, z której wynikają parametry urządzenia niezgodne z SIWZ. Czy wykonawca może samodzielnie złożyć właściwą kartę ze wskazaniem, że uprzednio złożona załączona została omyłkowo? Czy w przypadku braku samodzielnego złożenia właściwej karty przez wykonawcę, zamawiający ma podstawę do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dlaczego karta zawiera niewłaściwy parametr czy też obowiązany jest do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ bez wezwania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?