Czy wykonawca może przesłać na adres e-mail zamawiającego podmiotowe środki dowodowe opatrzone podpisem zaufanym, jeśli zamawiający w SWZ wskazał platformę zakupową jako sposób komunikacji w postępowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeśli zamawiający w SWZ wskazał platformę jako sposób komunikacji w postępowaniu, to czy przesłane przez wykonawcę na adres e-mail podmiotowe środki dowodowe (opatrzone podpisem zaufanym) są ważne i można je uwzględnić w postępowaniu?

Czy jednak należy wezwać wykonawcę do przesłania dokumentów poprzez platformę?

Tryb postępowania zgodnie z art. 275 pkt 1 nowego PZP.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access