Czy wykonawca może posiadać dwie odrębne polisy OC, które łącznie spełniają warunek posiadania ubezpieczenia OC o określonej... - OpenLEX

Czy wykonawca może posiadać dwie odrębne polisy OC, które łącznie spełniają warunek posiadania ubezpieczenia OC o określonej wartości w postępowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca chce wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Warunkiem określonym przez zamawiającego jest posiadanie przez wykonawców ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 3 mln zł. Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę 2 mln zł oraz zawarł na potrzeby postępowania drugą na kwotę 1 mln zł. Łącznie wykonawca posiada dwie ważne polisy ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zamówienia na łączną kwotę 3 mln.

Czy tym samym spełnił warunek udziału w postępowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?