Czy wykonawca może nadać dokumentowi potwierdzającemu spełnianie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej klauzulę: "Tajemnica przedsiębiorstwa"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2012 r.

PYTANIE

Czy Wykonawca może nadać dokumentowi potwierdzającemu spełnianie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: rachunkowi zysków i strat klauzulę: "Tajemnica przedsiębiorstwa"?

Czy Zamawiający powinien wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia nadania temu dokumentowi klauzuli "tajemnica przedsiębiorstwa", czy też winien odtajnić te dokumenty?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access