Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: CIC Kancelaria
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca zawarł z podwykonawca nieważną umowę o roboty budowlane, gdyż bez wymaganej formy pisemnej. Wykonawca zapłacił podwykonawcy całe ustalone wynagrodzenie. W robotach podwykonawcy ujawniły się istotne wady, które musiał naprawić wykonawca, wobec odmowy podwykonawcy. Koszt usunięcia wad czterokrotnie przewyższył wynagrodzenie podwykonawcy.

Czy wykonawca może dochodzić naprawienia szkody od podwykonawcy?

Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

Czy może w omawianym przypadku znaleźć zastosowanie art. 471 k.c., skoro umowa stron była nieważna?

A jeżeli nie art. 471 k.c., to jaki inny przepis?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?