Czy wykonawca ma prawo ubiegać się o zwiększenie wynagrodzenia, jeśli czekał 8 miesięcy z rozpoczęciem prac? - OpenLEX

Czy wykonawca ma prawo ubiegać się o zwiększenie wynagrodzenia, jeśli czekał 8 miesięcy z rozpoczęciem prac?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 6 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający zawarł w kwietniu 2022 r. umowę na roboty budowlane. Termin realizacji to październik 2023 r. W styczniu 2023 r. wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia o 700 tys. zł brutto. Na placu budowy do chwili złożenia wniosku nie wykonano żadnych prac.

Czy w związku z tym, że wykonawca czekał 8 miesięcy z rozpoczęciem prac, ma prawo ubiegać się o zwiększenie wynagrodzenia?

Nadmienię, iż kolejny wykonawca spełniający wszelkie wymagania złożył ofertę o 100 tys. zł wyższą od wykonawcy, z którym zamawiający zawarł umowę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX