Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy o roboty budowlane z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający nie dostarczył prawidłowej dokumentacji na wykonanie części robót do czego był zobowiązany pomimo wyznaczenia przez wykonawcę terminu na dostarczenie poprawionej dokumentacji?

Czy wykonawca ma prawo dochodzenia szkody spowodowanej odstąpieniem od umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację