Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający podpisał kontrakt na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj" przed wejściem w życie ustawy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1473).

Czy wykonawca ma obowiązek przedstawiania zamawiającemu do zatwierdzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie prac projektowych?

Wykonawca przedstawił zamawiającemu do zatwierdzenia podwykonawcę w zakresie prac projektowych wraz z projektem umowy z podwykonawcą. Zamawiający zatwierdził podwykonawcę biorąc pod uwagę spełnianie warunków określonych w SIWZ i kontrakcie. Jednocześnie zgłosił uwagi do projektu umowy.

Czy generalny wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag zamawiającego?

Czy umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą może zostać podpisana bez uwzględnienia uwag zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?