Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Machulak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wykonawca, który przystąpił do postępowania odwoławczego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wszczętym przed dniem 29 stycznia 2010 r.) może samodzielnie wnieść skargę do sądu na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację