Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wykonanie węzła cieplnego i wewnętrznej instalacji c.o. w użytkowanym budynku mieszkalnym, który wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków i gminnej ewidencji zabytków oraz położony jest w części układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków, wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

Czy rejestr zabytków, o którym mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane jest tożsamy z gminną czy wojewódzką ewidencją zabytków?

Czy układ urbanistyczny miasta jest obszarem wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?