Czy wykonanie rowu przydrożnego umocnionego na całej długości płytami EKO na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wymaga... - OpenLEX

Czy wykonanie rowu przydrożnego umocnionego na całej długości płytami EKO na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wykonanie rowu przydrożnego umocnionego na całej długości płytami EKO na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych?

Czy w takim przypadku rów należy traktować jako obiekt budowalny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX