Czy wykonanie linii kablowej w miejsce napowietrznej można zakwalifikować jako przebudowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor domaga się usunięcia napowietrznej linii wysokiego napięcia z terenu swojej nieruchomości, argumentując, że powoduje ona zagrożenie w rozumieniu art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. Dopuszcza jej "przebudowę" poprzez wykonanie jej jako kablowej, ułożonej w ziemi. Linia powstała legalnie w latach 50-tych i jest w należytym stanie technicznym.

Czy wykonanie linii kablowej w miejsce napowietrznej można w ogóle zakwalifikować jako przebudowę?

Co należy rozumieć jako stan, w którym obiekt może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska - art. 66 ust. 1 pkt 1 pr. bud., zwłaszcza w odniesieniu do linii wysokiego napięcia?

Czy w przypadku gdy ewentualne zagrożenie będzie można wyeliminować w inny sposób, organ będzie mógł narzucać właścicielowi linii jej przełożenie do ziemi?

Czy w przypadku konieczności wykonania zabezpieczeń na budynku właściciela działki, z powodu istnienia linii, obowiązek ten można nałożyć na właściciela linii?

Proszę o poparcie odpowiedzi wyrokami sądów administracyjnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX