Czy wykonanie części miejsc postojowych na działce inwestora, a części na nieruchomości zlokalizowanej po drugiej stronie drogi jest zgodne z prawem, w sytuacji gdy mpzp nie określa gdzie miejsca winny być zlokalizowane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor przedłożył do zatwierdzenia projekt budowlany budynku usługowego. Zgodnie z przepisami warunków technicznych i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestor zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych. Przedłożony projekt obejmuje na działce inwestora wykonanie tylko części miejsc postojowych, a pozostałą ilość miejsc postojowych wykazano na nieruchomości zlokalizowanej po przeciwnej stronie drogi (parking innego budynku użyteczności publicznej). Inwestor posiada zgodę właściciela tego parkingu.

Czy takie rozwiązanie należy uznać za zgodne z przepisami prawa, w sytuacji gdy miejscowy plan nie określa gdzie te miejsca mają zostać zorganizowane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX