Czy wykonanie badania w kierunku COVID-19 w przypadku pracowników medycznych zawsze wymaga ich zgody?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik medyczny musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie badania w celu stwierdzenia zakażenia COVID-19, jeśli istnieje ryzyko zakażenia w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych?

Czy pracodawca ma uprawnienie do przechowywania wyników takich badań?

Jeśli tak, to jakie zasady ochrony danych powinien wdrożyć w stosunku do takiej dokumentacji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access