Czy wyjaśnienie treści SIWZ jest czynnością zastrzeżoną dla kierownika zamawiającego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2014 r.

PYTANIE

Czy wyjaśnienie treści SIWZ jest czynnością zastrzeżoną dla kierownika zamawiającego?

W postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, odpowiedzi na zapytania udzielił zastępca Wójta (zarządzeniem powierzono mu zadania z zakresu zamówień publicznych), jednocześnie zmieniając zapisy wzoru umowy.

Czy powinien podpisać oświadczenie (druk ZP-1) jako pracownik zamawiającego, któremu powierzono wykonanie zastrzeżonych czynności czy jako inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX