Czy wyjaśnienia dot. swojej sytuacji finansowej zamawiający ma obowiązek umieścić na stronie internetowej, na której zamieścił... - OpenLEX

Czy wyjaśnienia dot. swojej sytuacji finansowej zamawiający ma obowiązek umieścić na stronie internetowej, na której zamieścił SIWZ, czy może jedynie udostępnić je w swojej siedzibie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2011 r.

PYTANIE

W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na pożyczkę zamawiający spodziewa się pytań od potencjalnych wykonawców np. dot. aktualnych zaświadczeń z US i ZUS zamawiającego, zawartych kontraktów z NFZ itd. Z jednej strony zamawiający zastanawia się czy powinien udzielić wyjaśnień w zakresie udostępnienia tego rodzaju danych/dokumentów, ponieważ nie mieszczą się w kategorii udzielanych wyjaśnień. Wykonawca chce dodatkowych danych o zamawiającym - jego sytuacji finansowej.

Z drugiej strony, czy jest taka konieczność, aby udzielać wyjaśnień na tak postawione pytania i czy można ewentualnie udostępnić te dokumenty do wglądu w siedzibie zamawiającego, a nie zamieszczać na stronie internetowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?