Czy wygrana w konkursie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2005 r.

PYTANIE

Jesteśmy jednostką non profit. Nasza działalność opiera się na ustawie o izbach rolniczych oraz statucie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Od kilku lat organizujemy konkurs pod tytułem "Najestetyczniejsza i przyjazna środowisku zagroda wiejska". W konkursie biorą udział gospodarstwa rolne z terenu naszego województwa. Konkurs składa się z trzech etapów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Na szczeblu wojewódzkim za zajęcie poszczególnych miejsc fundowane są nagrody pieniężne i rzeczowe.

Czy nagrody za zajęcie np. I miejsca w tym konkursie podlegają sumowaniu niezależnie od tego czy są to nagrody pieniężne czy też rzeczowe i czy w tym przypadku podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nagrody są rzeczowe oraz pieniężne rzędu 250-3000 zł.. Konkurs został ogłoszony w prasie fachowej dla rolników.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access