Czy wydruk z geoportalu z trybu publicznego można traktować jako rysunek w myśl art. 83b ust. 1 pkt 8 u.o.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wydruk z geoportalu z trybu publicznego można traktować jako rysunek w myśl art. 83b ust. 1 pkt 8 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p., na którym zaznacza się drzewo bądź krzew do usunięcia?

Rysunek taki złożyła gmina.

Czy gdzieś jest doprecyzowane słowo rysunek - czym może być?

8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX