Czy wydruk graficzny EDM musi być zgodny z elektronicznym wzorem dokumentu? - OpenLEX

Czy wydruk graficzny EDM musi być zgodny z elektronicznym wzorem dokumentu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wydruk EDM należy podpisać za zgodność z oryginałem?

Przykład: karta informacyjna z leczenia szpitalnego jest dokumentem elektronicznym w rozumieniu u.s.i.o.z., przy wypisie pacjenta ze szpitala karta jest wydawana pacjentowi w formie wydruku papierowego.

Czy w takim przypadku osoba wydająca wydruk musi go autoryzować za zgodność z oryginałem?

Czy wydruk graficzny EDM musi być zgodny z elektronicznym wzorem dokumentu w formie HL7CDA czy może być wydawany pacjentowi w formie graficznej opracowanej przez świadczeniodawcę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX