Czy wydobyty z komór filtracyjnych węgiel aktywny należy zaklasyfikować jako odpad pod kodem 19 09 04? - OpenLEX

Czy wydobyty z komór filtracyjnych węgiel aktywny należy zaklasyfikować jako odpad pod kodem 19 09 04?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo nasze uzdatnia wodę m.in. na węglach aktywnych. Podczas ich eksploatacji spadają właściwości sorpcyjne węgla - obniża się liczba jodowa. Celem przywrócenia pierwotnych właściwości węgiel aktywny jest wydobywany z komór i przesyłany do Zakładu Regeneracji Węgli Aktywnych, gdzie w trakcie procesów termicznych usuwane są zanieczyszczenia i podwyższana liczba jodowa do wartości zbliżonej do pierwotnej. Węgiel po regeneracji jest zasypany ponownie do komór filtracyjnych.

Czy wydobyty z komór filtracyjnych węgiel aktywny należy zaklasyfikować jako odpad pod kodem 19 09 04?

Czy raczej należy go traktować cały czas jako materiał eksploatacyjny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?