Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w związku ze śmiercią pracownika podwykonawcy w trakcie wykonywania zlecenia poza granicami RP poniosła koszty związane z przechowywaniem ciała, formalnościami pogrzebowymi, transportem zwłok oraz nabyła wiązanki pogrzebowe.

Czy w konsekwencji poniesienia przedmiotowych wydatków powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia dla rodziny zmarłego?

Czy w tej sytuacji spółka powinna wystawić PIT-8C?

W jakim terminie powinien być PIT-8C wystawiony?

Jeśli tak, to na kogo powinien on zostać wystawiony (na żonę zmarłego czy inną osobę)?

Spółka rozważa wsparcie rodziny zmarłego w postaci zapomogi finansowej. Zapomoga zostałaby wypłacona ze środków obrotowych żonie zmarłego.

W jaki sposób powinna zostać ona rozliczona na gruncie podatku dochodowego (czy powinniśmy wystawić PIT-8C etc)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?