Czy wydatki związane z wytworzeniem przedmiotu darowizny stanowią koszt uzyskania przychodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 9 marca 2010 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. dokonuje darowizn swoich wyrobów na cele ochrony zdrowia jednostkom niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych. W polityce rachunkowości zapisaliśmy, że wyroby gotowe wyceniamy według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży netto. Oddzielnie ewidencjonujemy odchylenia od cen ewidencyjnych. W wyniku finansowym ujęta jest zatem wartość darowizny w koszcie wytworzenia.

Darowizny te mogą być odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym według wartości rynkowej powiększonej o VAT należny.

Zgodnie jednak z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych darowizny nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Czy w związku z tym z kosztów uzyskania przychodów powinniśmy wyeliminować wartość darowizn według kosztu wytworzenia czy też według cen rynkowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access