Czy wydatki związane z używaniem programu księgowego należy amortyzować?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Radwan-Wiński Andrzej
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza spółka zakupiła 3-letnią subskrypcję na program księgowy za ponad 10.000 zł.

Czy fakturę za zakup subskrypcji powinnam zaksięgować na RMK i ujmować w koszty przez okres 3 lat (proporcjonalnie) czy może powinnam ją uznać za wartość niematerialną i prawną i amortyzować przez okres 3 lat?

W umowie licencyjnej użytkownika końcowego symfonii nie ma informacji, czy nasza spółka nabyła prawa autorskie ale jest następująca informacja na temat ograniczeń: "Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz odmiennych postanowień niniejszej Umowy, żadna z Licencji nie uprawnia Klienta do wykonywania którejkolwiek z następujących czynności: wynajmowanie, użyczanie, udostępnianie, sprzedaż, ponowne wykorzystanie, dystrybucja, wprowadzanie na rynek lub komercjalizacja jakiejkolwiek części Oprogramowania."

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX