Czy wydatki z przełomu roku. mogą być księgowane na odpowiednie konta kosztowe 2004 r., a drugostronnie na rozliczenia międzyokresowe kosztów, które w bilansie wykazywane są w pozycji rezerwy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2005 r.

PYTANIE

Wydatki dotyczące 2004 r. księgowane są na odpowiednie konta kosztowe 2004 r., a drugostronnie na rozliczenia międzyokresowe kosztów, które w bilansie wykazywane są w pozycji rezerwy.

Czy takie ujęcie wydatków na przełomie roku może budzić wątpliwości, co do uznania ich za koszt uzyskania przychodu 2004 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access