Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Miasto, czynny podatnik VAT, przystąpiło do realizacji tzw. inwestycji tramwajowej, w ramach której prowadzona będzie przebudowa istniejącej infrastruktury oraz budowa nowej (modernizacja istniejących torowisk, zajezdni, skrzyżowań, budowa nowych linii tramwajowych, punktu przesiadkowego, odwodnienie, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, wiaty, przystanki, perony, sieć trakcyjna, kable zasilające) i jednocześnie modernizacja towarzyszącej infrastruktury ulicznej (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe), infrastruktury sanitarnej, organizację ruchu, urządzanie zieleni wraz ze sprawowanym nadzorem inwestorskim. Obecnie infrastruktura tramwajowa jest przedmiotem dzierżawy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem a spółką komunalną. Nowo powstałą infrastrukturę również planuje się przekazać w dzierżawę spółce komunalnej, która w imieniu Miasta realizuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Miasto chciałoby odliczać VAT z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z powyższą inwestycją w pełnej wysokości.

Czy wszystkie wydatki inwestycyjne można w sposób bezpośredni powiązać z opodatkowaną działalnością Miasta (umową dzierżawy), bowiem wraz z przebudową (budową) torowisk w ramach tej samej inwestycji ponoszone są wydatki w zakresie infrastruktury ulicznej (jezdnie, chodniki, uzbrojenie terenu, oświetlenie)?

Wprawdzie prace modernizacyjne w powyższym zakresie są w ocenie Miasta niezbędne do przeprowadzenia modernizacji sieci tramwajowych, świadczenia usług komunikacji miejskiej, jednak pozostaje wątpliwość co do prawidłowości odliczenia VAT w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Jaką metodę powinno Miasto zastosować, aby organy skarbowe nie zakwestionowały poprawności odliczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?