Czy wydatki ponoszone na bieżąco przez firmę, która po rozliczeniu dotacji otrzyma zwrot nakładów stanowią koszty uzyskania przychodów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach klastra przemysłowego firma skorzysta z programu pomocowego z PARP w ramach POIR 2014-2020. Finansowanie 85% klaster, 15% beneficjent. Program dotyczy uczestnictwa w zagranicznych targach oraz promocji i reklamie exportu. Firma na podstawie faktur VAT wystawionych przez klaster opłaci wydatki za całość, a następnie otrzyma po rozliczeniu dotacji zwrot nakładów.

Czy wydatki ponoszone na bieżąco są KUP?

Czy otrzymany zwrot będzie jednorazowo przychodem dla spółki?

Jeżeli nie, to czy wystąpi obowiązek korekty poniesionych kosztów w dacie wpływu dotacji (to może być np. kolejny rok)?

Wyjazd na targi odbędzie się np. w maju/czerwcu 2018 r., natomiast koszty są ponoszone już na bieżąco (np. wydruk materiałów promocyjnych itp.) od stycznia.

Czy są one KUP w dacie poniesienia, czy należy je podatkowo aktywować na rozliczeniach międzyokresowych do czasu wyjazdu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access