Czy wydatki poniesione w związku z utrzymaniem i przygotowaniem gruntu do sprzedaży można od razu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zakupiła nieruchomość zabudowaną z zamiarem odsprzedaży przed upływem 1 roku i nie użytkuje tej nieruchomości na własne potrzeby. Ponieważ lokalizacja działki jest atrakcyjna pod ewentualne inwestycje, a budynek nie stanowi dużej wartości (rok budowy 1943), spółka przed sprzedażą zamierza zburzyć budynek i sprzedać nieruchomość jako działkę niezabudowaną. Spółka ponosi takie koszty jak: koszty projektu rozbiórki, dziennik budowy, koszt wyburzenia budynku i uporządkowania terenu oraz podatek od nieruchomości, koszty energii (opłaty stałe) itp.

Czy koszty wyżej wymienione, w przypadku nieruchomości przygotowywanej do sprzedaży, stanowią koszt podatkowy bieżącego okresu, czy też stanowić będą koszt w momencie sprzedaży nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access