Czy wydatki poniesione w związku z przewodem doktorskim oraz specjalizacją stanowią koszty uzyskania przychodów? - OpenLEX

Czy wydatki poniesione w związku z przewodem doktorskim oraz specjalizacją stanowią koszty uzyskania przychodów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Lekarz będzie prowadził działalność gospodarczą od 1.08.2017 r., w ramach której będzie świadczył usługi medyczne. Obecnie uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie. Po otwarciu działalności gospodarczej usługi świadczone dotychczas na umowę zlecenie będą świadczone w ramach działalności gospodarczej, natomiast umowa o pracę będzie nadal kontynuowana. Na miesiąc przed otwarciem działalności lekarz otworzył przewód doktorski. Z tego tytułu poniósł i będzie ponosił koszty opłat na rzecz uczelni za otwarcie przewodu doktorskiego.

Czy poniesione opłaty przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?

Równolegle lekarz ponosi koszty z tytułu specjalizacji.

Czy poniesione koszty z tytułu specjalizacji będą kosztem uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?