Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2006 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. zawarła umowy o dzieło z 15 pracownikami. Umowa została rozpoczęta w grudniu 2005 r. Przedmiotem umowy przebudowa przekopu z projektem technicznym. Wykonawcy za wykonanie dzieła przysługuje wynagrodzenie w określonej wysokości za wykonane odrzwia zgodnie z projektem technicznym i odebrane przez inspektora. Wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie usługodawcy częściowo (co miesiąc, 5 dni od złożenia rachunku przez usługodawcę).

Czy rachunek wykonawcy wystawiony w styczniu 2006 r., a dotyczy grudnia 2005 r. należy zaliczyć do kosztów 2005 r.?

Zaznaczamy, że pierwszy przychód osiągnięty zostanie przez spółkę w lutym 2006 r.

Czy można wliczyć do kosztów wynagrodzenie miesięczne, czy też dopiero będzie to możliwe po wykonaniu dzieła? Czy szkolenie wykonawców można zaliczyć do kosztów?

Bez szkolenia usługobiorcy nie dostaliby pozwolenia na zjazd (umowa wykonywana jest w kopalni).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację