Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zleca tłumaczenia tekstów z języka polskiego na angielski w oparciu o umowę zlecenie z osoba nie będąca pracownikiem spółki, która ma już inny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Wykonujący tłumaczenia wystawia rachunek za wykonaną prace, w którym podaje liczbę stron tekstu przetłumaczonego, stawkę z tłumaczenie jednej strony netto i kwotę netto do wypłaty dla pracownika. Spółka wylicza kwotę brutto oraz należną zaliczkę na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Czy tak wyliczone wynagrodzenie brutto może być przez spółkę uznane jako koszt uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?