Czy wydatki poniesione po upływie terminu, na jaki została udzielona dotacja, mogą być uznane za wydatki kwalifikujące się do rozliczenia dotacji udzielonej do końca roku kalendarzowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gaździk Elżbieta
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z uchwałą JST dotacje dla niepublicznych placówek są przyznawane na konkretny rok budżetowy (kalendarzowy). Zarówno w ustawie o finansach publicznych, jak i ustawie o systemie oświaty operuje się pojęciem "wydatku". Często spotykaną w trakcie kontroli sytuacją jest taka, że organ prowadzący w rozliczeniu dotacji ujmuje wydatki poniesione w konkretnym roku, ale z dowodów źródłowych wynika, że są to koszty roku poprzedniego (najczęściej grudnia, ale nie tylko). Faktem jest, że nie wszystkie zobowiązania na koniec roku były zobowiązaniami wymagalnymi (np. składki ZUS, urząd skarbowy), które mogły zostać zapłacone w kolejnym roku, nie mniej, są to koszty, które nie dotyczą danego roku budżetowego, na który udzielona była dotacja.

Czy tego typu wydatki należy uznać jako kwalifikujące się do rozliczenia dotacji? Jeżeli tak, to jak daleko wstecz mogą być uwzględniane koszty, które zostały zapłacone w kolejnym roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX