Czy wydatki poniesione na spłatę roszczeń będą kosztem podatkowym i w którym momencie powstaną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2012 r.

PYTANIE

Spółdzielnia kilkanaście lat temu otrzymała w wieczyste użytkowanie kilka działek. Wieczyste użytkowanie zostało ustanowione aktem notarialnym. Dwa lata temu pojawili się dawni właściciele części tych działek i wystąpili do sądu o ich zwrot (powództwo skierowane zostało zarówno przeciwko spółdzielni jak i miastu). Sąd unieważnił czynność prawną dokonaną w formie aktu notarialnego, w którym spółdzielnia nabyła prawo wieczystego użytkowania. Spółdzielnia odwołała się od wyroku i sprawa jest w toku. Nadmienić należy, że owe działki wobec których unieważniono akt są częściowo zabudowane (siedziba spółdzielni) i położone wśród innych działek (będących własnością spółdzielni).

Spółdzielnia chce podjąć próby negocjacji i wykupić roszczenia od byłych właścicieli.

Czy wydatki poniesione na spłatę roszczeń będą kosztem podatkowym i w którym momencie powstaną, czy w momencie poniesienia wydatku czy też w momencie, gdy spółdzielnia zdecyduje się sprzedać część terenu, na których znajdują się działki objęte roszczeniem?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access