Czy wydatki poniesione na prace inwestycyjne w budynku, które z uwagi na niezakończenie inwestycji z powodu sprzedaży ulepszanego obiektu nie zostały doliczone do jego wartości początkowej, mogą być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Firma nasza zawarła umowę przedwstępną dotyczącą sprzedaży nieruchomości. W 1999 r. rozpoczęto budowę "Wewnętrznej wodnej instalacji przeciwpożarowej" w tej nieruchomości. Z uwagi na brak środków finansowych zakończenie budowy przewidziano na 2006 r. Dotychczas wykonano dokumentacje techniczną. Łączna wartość poniesionych dotychczas nakładów wyniosła ok. 6000 zł. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 41 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych kosztów zaniechanych inwestycji. Ale ponieważ powodem zaniechania tej inwestycji jest sprzedaż budynku, z której to transakcji firma nasza uzyska przychody, to zgodnie z art. 15 u.p.d.o.p. nakłady poniesione na tę inwestycję są kosztem uzyskania przychodu.

Prosimy o jednoznaczną wykładnię w przedstawionej sprawie.

Transakcja sprzedaży budynku nastąpi pod koniec grudnia 2005 r.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access