Czy wydatki poniesione na inwestycję należy rozliczyć poprzez odpisy amortyzacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług kosmetycznych. Jestem czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług.

W bieżącym roku poniesiono koszty związane z przystosowaniem lokalu dla potrzeb zakładu kosmetycznego. Wydatki te potraktowano jako wydatki inwestycyjne, gdyż dotyczyły przystosowania nowo wybudowanego lokalu. Z lokalu tego będę korzystała obecnie na podstawie zawartej umowy użyczenia - lokal należy do rodziców.

Nakłady inwestycyjne związane z przystosowaniem lokalu zostały zakończone z dniem 31 lipca bieżącego roku.

Jak w kontekście podatku dochodowego rozliczyć poniesione wydatki w kosztach: czy poprzez odpisy amortyzacyjne ustalone w oparciu o faktycznie poniesione wydatki jako inwestycja w obcym środku trwałym?

Co w przypadku, gdy rodzice w niedługim czasie, tj. od 4-6 miesięcy przekażą mi aktem darowizny ww. lokal, jak będzie wyglądała kwestia odpisów amortyzacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX