Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką cywilną zajmującą się usługami reklamowymi. Otrzymaliśmy zlecenie od firmy X aby w ich imieniu zorganizować i prowadzić program lojalnościowy. Istotą programu jest zdobywanie przez sprzedawców zatrudnionych u kontrahentów firmy X punktów premiowych a następnie możliwość wymiany tych punktów na nagrody. Nagrody kupowane są przez naszą firmę i są przechowywane w naszym magazynie, a następnie po zebraniu punktów i wybraniu nagrody przekazywane do Uczestnika programu lojalnościowego. Wszystkie nagrody są tańsze niż 760 zł brutto. Na koniec każdego miesiąca obciążamy firmę X wartością wydanych nagród usługa koordynowania obsługi programu.

Czy nasza firma może w imieniu innej firmy przeprowadzać program i wysyłać nagrody?

Czy koszty nagród wydanych uczestnikom programu są dla nas kosztami uzyskania przychodów?

Czy musimy każdorazowo posiadać protokół odbioru nagrody czy wystarczy zapis z regulaminu, że niezgłoszenie reklamacji do 10 dni po wysłaniu nagrody traktuje się jako potwierdzenie jej odbioru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?