Czy wydatki na wyposażenie sklepu oraz zakup towarów, sfinansowane z pomocy UE, stanowią koszt podatkowy przedsiębiorcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2017 r.

PYTANIE

Podatnik otrzymał, z biura pracy, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W umowie jest napisane, że jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest również zapis, że środki przyznano na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach uzyskanej pomocy de minimis (również i taki zapis jest w umowie), podatnik zakupił wyposażenie sklepu spożywczego, środki trwałe oraz towar. Część rzeczy (głównie wyposażenie) zakupił przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Pozostałe rzeczy, szczególnie towar handlowy, zakupił prowadząc już własną firmę.

Czy ww. wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów (poza amortyzacją środków trwałych), a jeżeli tak to czy towar może być ujęty bezpośrednio w kosztach (kol. 10 PKPiR) w związku z faktem, że został zakupiony już po rozpoczęciu wykonywania działalności gospodarczej?

Czy należy w jakikolwiek sposób rozliczać podatek VAT (dla celów podatku dochodowego) od dokonanych zakupów, który podatnik musi zwrócić do biura pracy, w związku z zarejestrowaniem się jako podatnik VAT czynny?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access