Czy wydatki na szkolenie dla grupy sprzedażowej można ująć w kosztach? - OpenLEX

Czy wydatki na szkolenie dla grupy sprzedażowej można ująć w kosztach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik założył jednoosobową działalność gospodarczą na PKPiR której przedmiotem jest sprzedaż suplementów diety w systemie network marketing. Z firmą która jest producentem ma podpisaną umowę o współpracy tzw. wniosek partnerski regulujący zasady współpracy. Podatnik otrzymuje prowizję za sprzedane produkty plus ewentualne bonusy, wynikające z planu marketingowego firmy bądź bieżących systemów motywacyjnych. Z tego tytułu wystawia co miesiąc fakturę prowizyjną. Zgodnie z umową jako partner firmy produkcyjnej jest uprawniony do założenia zespołu zajmującego się sprzedażą tych że produktów ostatecznym konsumentom oraz do wspierania stworzonego przez siebie zespołu. Jako partner otrzymał numer identyfikacyjny, pod którym prowadzi sprzedaż dla swoich klientów, z których otrzymuje prowizję jak i pod tym numerem buduje grupę dystrybutorów. Każdy dystrybutor także ma swój numer identyfikacyjny i pod tym numerem może budować bazę klientów, ale także dystrybutorów. Dystrybutorzy z grupy na podstawie podpisanej umowy z producentem stają się partnerami marki. Nie wszyscy prowadzą działalność gospodarczą. Podatnik pomagając swoim dystrybutorom otrzymuje procent z ich wyników. Firma produkcyjna płaci partnerowi jak i dystrybutorom z grupy. Firma produkcyjna prowadzi wyjazdowe szkolenia, konferencje dla partnera i pozostałych osób z grupy celu poznania się i przeszkolenia. Zdarza się że podatnik ponosi koszty dojazdów, noclegów za siebie oraz za osoby z grupy z którą współpracuje.

Czy wydatki dotyczące osób z grupy może zaliczyć do kosztów własnej działalności?

Między podatnikiem a osobami z grupy nie ma umowy, że to podatnik ponosi takie koszty. Część szkoleń czy wyjazdów podatnik organizuje również we własnym zakresie po to żeby rozbudowywać grupę, ale wyjazdy jak najbardziej są w celach biznesowych, po których wyniki są lepsze. Wtedy również ponosi koszty szkoleń, przejazdów, hoteli.

Czy takie wydatki będą kosztem podatnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?