Czy wydatki na remont pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej w prywatnym mieszkaniu mogą... - OpenLEX

Czy wydatki na remont pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej w prywatnym mieszkaniu mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wydatki na remont pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym prywatnym mieszkaniu mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wydzielone pomieszczenie nie jest zgloszone w Urzędzie Miasta/Urzędzie Gminy. Pokój nie jest też środkiem trwałym w Ewidencji Środków Trwałych mojej działalności gospodarczej. Jest to tylko adres prowadzonej przez nas działalności gospodarczej zgłoszony w CEiDG. Pomieszczeniem jest cały jeden pokój. W pokoju tym znajduje się biurko, szafa, łóżko oraz urządzenia biurowe służące prowadzeniu działalności gospodarczej (komputer, drukarka, monitor). W pokoju tym wykonuję swoją pracę, przechowuję dokumentację oraz przyjmuję klientów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX