Czy wydatki na realizację umowy będą stanowiły dla spółki koszty uzyskania przychodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 lutego 2005 r.

PYTANIE

W treści umowy spółki z o.o. jest, że do reprezentowania spółki za zewnątrz, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie. Na kwotę przewyższającą 50.000 zł. rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia wymaga łącznego działania dwóch członków zarządu.

Jeżeli umowę na kwotę ponad 50.000 zł podpisał sam Prezes, to czy wydatki na realizację tej umowy będą stanowiły koszty uzyskania przychodu? Wydatek ten związany był z realizacją zlecenia, które otrzymała Spółka. Czy Prezes sam może podpisać przelew bankowy na zapłatę podatku do urzędu skarbowego na kwotę przewyższającą kapitał zakładowy? Czy Prezes może sam podpisać przelew za fakturę opiewającą na kwotę ponad 50.000 zł, która wystawiona została na podstawie umowy podpisanej przez dwóch członków Zarządu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access