Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2005 r.

PYTANIE

Zawarliśmy z firmą konsultingową umowę na opracowanie:

a) "Studium wykonalności dla przedsięwzięcia obejmującego modernizację systemu ciepłowniczego polegającą na budowie kotłowni na biomasę o wydajności 12 ton pary na godzinę"

b) "Wniosek do NFOŚiGW w sprawie udzielenia pożyczki w wysokości minimum 6,5 mln zł. na wsparcie finansowe przedsięwzięcia obejmującego modernizację systemu ciepłowniczego polegającą na budowie kotłowni na biomasę o wydajności 12 ton pary na godzinę"

c) "Wniosek do EkoFunduszu w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w wysokości minimum 2,85 mln zł. na realizację przedsięwzięcia obejmującego modernizację systemu ciepłowniczego polegającą na budowie kotłowni na biomasę o wydajności 12 ton pary na godzinę"

Czy koszty z tytułu ww. usług będą kosztem uzyskania przychodu (wybudowanie ww. kotłowni pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie ok. 1,5 mln zł. rocznie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację