Czy wydatki jakie ponosi bezrobotny, a które finansuje środkami otrzymanymi z urzędu pracy, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2017 r.

PYTANIE

Osoba bezrobotna otrzymała środki z urzędu pracy na zasadach pomocy de minimis, na podstawie art. 46 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy i rozporządzenia o refundacji kosztów na podjęcie działalności gospodarczej, na zakup urządzeń, oprogramowania i wyposażenia. Wyposażenie zakupiono po założeniu działalności.

Czy wyżej wymienione zakupy będą kosztem uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access