Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w myśl art. 218 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. -dla instalacji oczyszczalni ścieków, która od 1 lipca 2015 r. będzie wymagała pozwolenia zintegrowanego, wymagane jest zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem będzie wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Oczyszczalnia jest instalacją istniejącą, która wymaga pozwolenia z uwagi na ogłoszenie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?